email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Arhiva : : Archive

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Seminar - obuka

Izjava o usaglašenosti primenom pravila odlučivanja i koncepta merne nesigurnosti u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

Četvrtak 23. maj 2024. godine


Seminar - obuka

Vrednovanje merne nesigurnosti analitičkih metoda ispitivanja u skladu sa  zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Petak 26. april 2024. godine


Valuacija podataka PT šema, interlaboratorijskih, intralaboratorijskih poređenja i skrivenog (blind) uzorka u svrhe obezbeđenja validnosti rezultata analitičke laboratorije prema zahtevima standarda SRPS ISO /IEC 17025:20172024

ćetvrtak 28. mart 2024. godine


Seminar - obuka

Obezbeđenje validnosti rezultata ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Petak 23. februar 2024. godine 


Seminar - obuka

Interne provere u kontekstu laboratorije Kurs za interne proveravače u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

Petak 22. decembar 2023. godine


Seminar - obuka

Revalidacija analitičkih metoda i procena parametara validacije

Utorak 28. novembar 2023. godine 


Seminar - obuka

VALIDACIJA I VERIFIKACIJA ANALITIČKIH METODA ISPITIVANJA U SKLADU SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 27. oktobra 2023. godine


Seminar - obuka

Obezbeđenje validnosti  rezultata ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 22. septembra 2023. godine 


Seminar - obuka

Međuprovera, verifikacija performansi opreme i validacija softvera u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 16. juni 2023. godine 


Seminar - obuka

Metrološka sledljivost i ciljna merna nesigurnost -zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

Održan 25. maja 2023. godine


Seminar - obuka

Akreditacija metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 25. aprila 2023. godine


Šema ispitivanja osposobljenosti PTNoiseKS-8 / 2023

Određivanje nivoa buke

Kruševac, 21. april 2023.


Seminar - obuka

Izjava o usaglašenosti primenom pravila odlučivanja i koncepta merne nesigurnosti u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

Održan 24. marta 2023. godine


PT Sampling SHI 13 - 2023

Međulaboratorijsko poređenje rezultata fizičko-hemijskih ispitivanja mineralne vode

Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, Beograd, 22. mart 2023.


Seminar - obuka

Vrednovanje merne nesigurnosti analitičkih metoda ispitivanja (merna nesigurnost analize i uzorkovanja) u skladu sa  zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:20177

održan 23. februara 2023. godine


PT Aerosediment SHI - 2022

Međulaboratorijsko poređenje rezultata fizičko-hemijskih ispitivanja aerosedimenata

SHI Srbije, Kneza Miloša 9/I, Beograd, 26. oktobar 2022.


Seminar - obuka

Akreditacija metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 21. decembra 2022. godine


Seminar - obuka

Validacija i verifikacija analitičkih metoda ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 25.. novembra 2022. godine


Seminar - obuka

Validacija procesa uzorkovanja i doprinos u vrednovanoj mernoj nesigurnosti metode - Zahtevi novog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 27. oktobra 2022. godine 


Seminar - obuka

Međuprovera, verifikacija performansi opreme i validacija softvera u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 23. septembra 2022. godine


Vebinar 

PRIČA O PIVUPredavač: Prof. dr Jelena Pejin

održan 5. jula 2022. godine


PT Sampling SHI 12 - 2022, 12. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja bazenske vode u svrhu hemijskih ispitivanja

Divčibara, 22. juni 2022. 


Seminar - obuka

Interne provere u kontekstu laboratorije
Kurs za interne proveravače u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 7. juna 2022. godine


Seminar - obuka

Uloga merne nesigurnosti u izjavi o usaglašenosti Primena pravila odlučivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 20. maja 2022. godine


Seminar - obuka

Metrološka sledljivost i ciljna merna nesigurnost zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

održan 18. aprila 2022. godine


Vebinar 

PRIČA O NANOFLUIDIMAPredavač: Prof. dr Siniša Bikić

održan 29. marta 2022. godine


Seminar - obuka

EVALUACIJA PODATAKA PT ŠEMA, INTERLABORATORIJSKIH, INTRALABORATORIJSKIH POREĐENJA I SKRIVENOG (BLIND) UZORKA U SVRHE OBEZBEĐENJA VALIDNOSTI REZULTATA ANALITIČKE LABORATORIJE PREMA ZAHTEVIMA NOVOG IZDANJA STANDARDA SRPS ISO /IEC 17025:2017

održan 24. marta 2022. godine


PT Sampling SHI 11 - 2022, 11. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja vode za piće u svrhu hemijskih ispitivanja
Kruševac, 22. mart 2022. (Svetski dan voda)


NOVI Seminar - obuka

VREDNOVANJE MERNE NESIGURNOSTI ANALITIČKIH METODA ISPITIVANJA U SKLADU SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 17. decembra 2021. godine


NOVI Seminar - obuka

VALIDACIJA I VERIFIKACIJA ANALITIČKIH METODA ISPITIVANJA  U SKLADU SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 19. novembra 2021. godine


Seminar - obuka

VALIDACIJA PROCESA UZORKOVANJA I DOPRINOS U VREDNOVANOJ MERNOJ NESIGURNOSTI METODE
zahtevi novog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 18. oktobra 2021. godine 


 PT Sampling SHI 10 - 2021, 10. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda u svrhu hemijskih ispitivanja 
Restoran Klub Talija, Savski kej bb, Beograd, 16. septembar 2021. 


Seminar - obuka

KOMPETENTNOST OSOBLJA U LABORATORIJI PREMA SRPS ISO /IEC 17025:2017 - Obuke i praćenje kompetentnosti

održan 15. septembra 2021. godine


Seminar - obuka

Međuprovera, verifikacija performansi opreme i validacija softvera u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 23. juna 2021. godine 


PT Sampling SHI - 2021, 9. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja otpadne vode u svrhu hemijskih ispitivanja

Kruševac, 14. maj 2021. (domaćin JKP Vodovod Kruševac)


Seminar - obuka

Evaluacija podataka PT šema, interlaboratorijskih, intralaboratorijskih poređenja i skrivenog (blind) uzorka u svrhe obezbeđenja validnosti rezultata analitičke laboratorije prema zahtevima novog izdanja standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

održan 21. maja 2021. godine


Seminar - obuka

Kompetentnost osoblja u laboratoriji prema SRPS ISO /IEC 17025:2017: Obuke i praćenje kompetentnosti

održan 15. aprila 2021. godine


NOVI Seminar - obuka

Validnost analitičkih metoda na osnovu procene parametara validacije i revalidacija– zahtevi  standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

održan 11. marta 2021. godine


NOVI Seminar - obuka

EVALUACIJA PODATAKA PT ŠEMA, INTERLABORATORIJSKIH, INTRALABORATORIJSKIH POREĐENJA I SKRIVENOG (BLIND) UZORKA U SVRHE OBEZBEĐENJA VALIDNOSTI REZULTATA ANALITIČKE LABORATORIJE PREMA ZAHTEVIMA NOVOG IZDANJA STANDARDA SRPS ISO /IEC 17025:2017

održan 30. oktobra 2020. godine 


Seminar - obuka

VALIDACIJA PROCESA UZORKOVANJA I DOPRINOS U VREDNOVANOJ MERNOJ NESIGURNOSTI METODE - ZAHTEVI NOVOG IZDANJA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 30. septembra 2020. godine


100. Seminar - obuka

Uloga merne nesigurnosti u izjavi o usaglašenosti Primena pravila odlučivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 27. februara 2020. godine


Seminar - obuka

VERIFIKACIJA I VALIDACIJA MIKROBIOLOŠKIH METODA ZA ISPITIVANJE VODA - TRENUTNO STANJE I BUDUĆI IZAZOVI Primena standarda ISO 13843:2017

održan 6. decembra 2019. godine


Seminar - obuka

Obezbeđenje validnosti rezultata ispitivanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 27. novembra 2019. godine 


Dvodnevni seminar - obuka

Interna kontrola i verifikacija performansi opreme, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 22. i 23. oktobra 2019. godine


Seminar - obuka

Određivanje merne nesigurnosti u sanitarnoj mikrobiologiji - U SUSRET NOVIM ZAHTEVIMA

održan 25. septembra 2019. godine


 Seminar - obuka

Uzorkovanje, validacija procesa i vrednovanje merne nesigurnosti - zahtevi standarda novog izdanja standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

održan 11. septembra 2019. godine


Seminar - obuka

Metrološka sledljivost i ciljna merna nesigurnost - zahtevi standarda

održan 12. juna 2019. godine


Seminar - obuka

Određivanje merne  nesigurnosti u sanitarnoj mikrobiologiji - u susret novim zahtevima

održan 22. maja 2019. godine


PT Sampling SHI - 2019 - 6. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja prirodne izvorske vode

održano 10. maja 2019. - Prirodno lečilište Gornja Trepča, Atomska banja


Seminar - obuka

Interne provere u kontekstu laboratorije 
Kurs za interne proveravače u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 8. maja 2019. godine 


Seminar - obuka

Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijskoj praksi
Male promene-veliki posao

održan 26. i 27. marta 2019. godine


Seminar - obuka

Interne provere u kontekstu laboratorije
Kurs za interne proveravače u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 20. februara 2019. godine


Seminar - obuka

Interne provere u kontekstu laboratorije
Kurs za interne proveravače u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan 26. decembar 2018. godine


Seminar - obuka

Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijskoj praksi
“Male promene-veliki posao” 

odrržan 27. i 28. novembra 2018. 


Seminar - obuka

Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijskoj praksi
“Male promene-veliki posao” 

odrržan 29. i 30. oktobra 2018. 


Seminar - obuka

Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijskoj praksi 
“Male promene-veliki posao”

održan 25. i 26. septembra 2018.


PT Sampling SHI - 2018 - 5. krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja otpadne vode u svrhu hemijskih ispitivanja

održano 20. septembra 2018. - JKP Gornji Milanovac


Seminar - obuka

Uzorkovanje - Validacija procesa i procena merne nesigurnosti

održan 13. juna 2018.


PT Sampling SHI - 2018
4. krug: jun - avgust 2018.Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja vode iz reke Dunav u svrhu hemijskih ispitivanja


Seminar - obuka

Procena merne nesigurnosti rutinskih analitičkih metoda
održan 23. maj 2018.


PT Sampling SHI - 2018
3. krug: mart - maj 2018.
Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja prirodne vode za piće u svrhu hemijskih ispitivanja


Seminar - obuka

Validacija metoda u laboratorijskoj praksi
održan 25. aprila 2018. 


Seminar - obuka
Sledljivost i  ciljna merna nesigurnost - zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025
održan 28. marta 2018. 


Seminar - obuka
Razmatranje zahteva za ispitivanje osposobljenosti prema standardu ISO/IEC 17043 i upotreba PT šema u analitičkim laboratorijama
održan 21. februara 2018. 


Predavanje: Dr Dragomir B. Bukur, Texas A&M Univerzitet, SAD
Conversion of natural gas-(coal- or biomass-) derived synthesis gas to transportation fuels and chemical feedstocks via Fischer-Tropsch synthesis
Četvrtak 28. 12. 2017, 10:30 h, Svečana sala TMF III sprat


Seminar - obuka
Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja QC/QA
održan 5. decembra 2017. 


Seminar - obuka
Procena parametara validacije i revalidacija analitičkih metoda
održan 1. novembra 2017.


Dvodnevni seminar - obuka
Interna kontrola i verifikacija performansi opreme, u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:200
održan 2 i 3. oktobra 2017. godine


PT Sampling SHI - 2017
2. krug: juni - septembar 2017
Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda u svrhu hemijskih ispitivanja


Seminar - obuka 
Procena merne nesigurnosti rutinskih analitičkih metoda
održan 24. maja 2017. godine


Seminar - obuka
Validacija metoda u laboratorijskoj praksi
održan 26. aprila 2017. godine


Seminar - obuka
Implementacija tehničkih zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u laboratorijskoj praksi sa kursom za interne proverivače
održan 29. marta 2017. godine


PT Sampling SHI-2017
Niš, 22. mart 2017.
Fotografije


Seminar - obuka
Razmatranje zahteva za ispitivanje osposobljenosti prema standardu ISO/IEC 17043 i upotreba PT šema u analitičkim laboratorijama
održan 22. februara 2017. godine


Seminar - obuka
Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja QC/QA
održan 14. decembar 2016. godine


6th International Symposium on High Pressure Processes Technology

Šesti međunarodni simpozijum o tehnologiji procesa pod visokim pritiscima
EFCE event No.708
Belgrade, September 8-11, 2013


Prof. Ronald A. Siegel, University of Minnesota, USA
Lecture: Biosensing and Drug Delivery Using Stimuli Sensitive Hydrogels and Microfabricated Structures
September 2012


Fourth European Summer School on Electrochemical Engineering - ESSEE4
Četvrta Evropske letnje škole za elektrohemijsko inženjerstvo - ESSEE 4
September 2006., Palić, Serbia


M. P. Duduković
Chemical Reaction Engineering (CRE), Environmental Protection and Sustainable Development, pdf file, 12.3 MB
Plenarno predavanje na SEECCHE1, septembar 2005, Beograd, Srbija
Plenary Lecture on SEECCHE1, September 2005, Bekgrade, Sebia

Vesti : : News