email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar decembar 2021

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

NOVI Seminar - obuka

VREDNOVANJE MERNE NESIGURNOSTI ANALITIČKIH METODA ISPITIVANJA U SKLADU SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2017

održan u petak 17. decembra 2021. godine


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Vrednovanje merne nesigurnosti analitičkih metoda ispitivanja/etaloniranja je jedan od uslova akreditacije laboratorije prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017 i preduslov za davanje izjave o usaglašenosti laboratorijskih rezultata sa graničnim vrednostima.

Alternativni pristupi vrednovanja merne nesigurnosti su brojni, i uz sve prednosti i mane, biraju se prema prirodi analitičke metode u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje, a kako bi se dostigli zahtevi za kompetentnost prema SRPS ISO /IEC 17025.

Postavlja se pitanje i u laboratorijama sa iskustvom u ovoj oblasti, koji je pristup pravi i kada je vrednovana merna nesigurnost prihvatljiva, u odnosu na ciljnu vrednost merne nesigurnosti i planiranu primenu metode?

Ovaj kurs može da posluži kao dobra polazna literatura za odluku obzirom da su obuhvaćene sve mogućnosti i novine u pristupima vrednovanja merne nesigurnosti, koje laboratorija može primeniti prema potrebama u svojoj praksi.

Seminar obuhvata procenu da li je dobijena merna nesigurnost realna u poređenju sa metodološkim performansama iz validacije, rezultata IQC i rezultata PT šema.


Šta seminar obuhvata?

PROGRAM Seminara

  • Pregled treninga
  • Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i princip vrednovanja merne nesigurnosti
  • NORDTEST I EURACHEM GUM -najčešći pristupi u vrednovanju merne nesigurnosti
  • Osvrt na ISO/TS 21748 - Vodič za primenu procenjene ponovljivosti, reproduktivnosti i istinitosti u vrednovanju merne nesigurnosti
  • SRPS ISO 11352:2014 - Kvalitet vode – Vrednovanje merne nesigurnosti na osnovu podataka dobijenih validacijom i kontrolom kvaliteta
  • Generički primeri u vrednovanju merne nesigurnosti
  • Značaj MN, ciljna merna nesigurnost i interpretacija rezultata primenom pravila odlučivanja

VEŽBE

  • Vežba 1
    Vrednovanje merne nesigurnosti korišćenjem referentnog materijala
  • Vežba 2
    Vrednovanje merne nesigurnosti na osnovu podataka iz šema ispitivanja osposobljenosti - PT šema
  • Vežba 3
    Vrednovanje merne nesigurnosti korišćenjem standardnog rastvora kao uzorka za kontrolu kvaliteta u ˝recovery˝ experimentu
  • Vežba 4
    Vrednovanje nesigurnosti merenja - spektrofotometrijska metoda
  • Vežba 5
    Vrednovanje merne nesigurnosti - gravimetrijska metoda
  • Vežba 6
    Vrednovanje merne nesigurnosti - HPLC metoda

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je dizajniran za osoblje laboratorija koje učestvuje u razvoju analitičkih metoda i vrednovanju merne nesigurnosti prema tački 7.6 SRPS ISO/IEC 17025:2017.

 

 

 

Vesti : : News