email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Webinars

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Vebinari u orgnizaciji Saveza hemijskih inženjera Srbije

Tokom 2022. godine Savez započinje organizaciju niza vebinara sa aktuelnim i zanimljivim temama. Za ovu godinu predviđena su četiri:

 1. Priča o nanofluidima
  Prof. dr Siniša Bikić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

  29. mart 2022. 

 2. Priča o pivu
  Prof. dr Jelena Pejin, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu
  5. juli 2022 

 3. Septembar - oktobar (informacije će biti dostupne tokom leta)

 4. Novembar - december (informacije će biti ostupne tokom jeseni)

Pratite ovu stranicu, kao i našu Facebook i LinkedIn stranicu, kako biste bili blagovremeno obavešteni o budućim vebinarima.

Vesti : : News