email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Aktuelni Seminar

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Seminar - obuka

Interne provere u kontekstu laboratorije Kurs za interne proveravače u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2017

Petak 22. decembar 2023. godine u 10.00 časova
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 9, III sprat

rok za prijavu 20. decembar 2023.


PRIJAVA 


ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Sve akreditovane laboratorije moraju imati utvrđen i efikasan sistem kvaliteta koji uključuje menadžment laboratorije, izjave o politici kvaliteta kao i detaljno korišćenje procedura od strane laboratorijskog osoblja, kako bi se osigurao kvalitet u svakom koraku analiza koje sprovode.

Uspešnost implementacije laboratorijskog QMS treba redovno pratiti kroz interne provere i eksterni audit, procenu treće strane.

Dobro osmišljena interna provera imitira eksterne provere, i predstavlja praktično uvid u ono što laboratoriju očekuje u budućem zvaničnom auditu. Dakle, kvalitetna interna provera je siguran put do uspešnog eksternog osvedočenja.

Obzirom da laboratorije često imaju dilemu, trening sadrži odgovore na sledeća pitanja:

 • Kada treba da počnem da vršim provere?
 • Šta proveravam i koliko često?
 • Ceo sistem kvaliteta? Svake godine?
 • Sve moje metode? Svake godine?
 • Da li da primenim princip vertikalne ili horizontalne provere?
 • Koju vrstu  nalaza imam u internoj proveri?
 • Ko treba da vrši internu proveru?Kako dokazati kompetencije provaravača?
 • Da li interni  proveravač uvek mora biti nezavisan od područja koja se proveravaju?
 • Kako formalno izgledaju interne provere? Da li je potreban uvodni i završni sastanak?
 • Kako treba da izgledaju evidencije o proveri ? Papir? Elektronski zapis? Lista provere?

Takođe strandard SRPS ISO/IEC 17025:2017, u cilju potpune implemenatacije u praksi, sa aspekta ispunjenosti svih zahteva, podrazumeva monitoring QMS sistema, zahteva za resurse i procesnih zahteva, u dobro organizovanim i sprovedenim internim proverama, (t. 8.8) poštujući principe procene rizika i prilika (t 8.5).

Interne provere treba sprovesti po proceduralno razrađenom principu, u skladu sa uputstvima datim u standardu SRPS ISO 19011, od strane kompetentnih proveravača, tehnikama horizontalne/vertikalne provere sa dobro osmišljenim ulaznim i izlaznim dokumentovanim informacijama, što je osnova uspešnog preispitivanja od strane menadžmenta (t.8.9) i  fokus ovog treninga.


ŠTA SEMINAR OBUHVATA?

Trening je zamišljen kao jednodnevna obuka korišćenjem kombinacije interaktivnih diskusija i predavanja, dopunjenih grupnim vežbama. Učesnici će dobiti ideje /nacrte dokumenata za sopstvenu laboratorijsku praksu.


TEME

 • Uvod u interne provere
 • Pregled zahteva standarda ISO IEC 17025 i mesta rizika i prilika (sa kviz pitanjima)
 • Najčešće neusaglašenosti u praksi
 • Interne provere po zahtevima tačke 4 –horizontalne provere
 • Interne provere po zahtevima tačke 5-horizontalne provere
 • Interne provere zahteva za menadžment –vertikalne provere
 • Interne provere zahteva za osoblje–vertikalne provere
 • Interne provere zahteva za opremu –vertikalna provera
 • Interne provere zahteva za metode –vertikalna provera
 • Interne provere zahteva prema korisniku –vertikalna provera
 • Interne provere zahteva za dokumentovane informaciije –vertikalna provera
 • Kompetentnost i osobine proveravača, proveravani i tehnike provere
 • Proces interne provere , oblasti provere, program interne provere i kontrolna lista
 • Izveštavanje o internoj proveri  sa predlogom korektivnih mera
 • Preispitivanje od strane rukovodstva
 • LITERATURA

VEŽBE

 • Vežba 1. Procena rizika interne provere
 • Vežba 2. Ocena kompetentosti proveravača
 • Vežba 3. Plan internih provera
 • Vežba 4. Kontrolna lista interne provere
 • Vežba 5. Izveštaj o internoj proveri

TEST za polaznike u svrhu sticanja sertifikata za internog proveravača


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Trening je zamišljen kao pomoć u razumevanju internih provera sa aspekta zahteva standarda SRPS ISO /IEC 17025 za laboratorijsko osoblje, sa i bez iskustva u poslovima akreditacije, predstavnike rukovodstva za kvalitet i sve one koji žele da postanu kompetentni interni proveravači.


KO SPROVODI OBUKU?

Instruktažu na srpskom jeziku vodiće obučeni instruktori:

Nenad Kostić, spec. san. hemije
ZZJZ Kruševac, pom. dir. za kvalitet, odgovoran za implementaciju ISO 9001, ISO/IEC 17025 & OHSAS 18001


Osnov za davanje izjave o validaciji kalibracionih metoda hemijskih analiza kao zahtev QMS-a u laboratorijama -  2003. JUQS, Petrovac na moru
Seminar: Validacija analitičkih metoda i nesigurnost merenja, Tema: Linearna kalibracija, ocenjivanje analitičkih metoda - 2004. Green Quality, Kragujevac
Validacija hemijskih metoda, kao zahtev standarda JUS ISO/IEC 17025 - 2004. FF Beograd
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi 2007 – 2009. SHI, Beograd
Laboratorijski Informacioni Menadžment Sistem za ISO 17025 & ISO 15189  - 2007. Leichester, Engleska
Ostvarivanje sledivosti rezultata hemijskih ispitivanja putem referentnih materijala i merna nesigurnost - 2007. AQS, Kruševac
Primena laboratorijskog informacionog menadžment sistema (LIMS) u akreditovanoj laboratoriji - 2007. FF Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama  - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2011 - 2019. SHI, Beograd
Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijsk - 2019. SHI, Beograd
Interne provere u kontekstu laboratorije - 2018 - 2019. SHI, Beograd

Marija Rakićević, dipl. chem za istraživanje i razvoj ZZJZ Čačak, Inženjer kontrole kvaliteta, instruktor za
implementaciju QC/QA programa, validaciju i razvoj metoda, procenu merne nesigurnosti i ocenu rezultata međulaboratorijskog ispitivanja

Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2004. Beograd
Eurohealth group - 2004. Niš

Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2004. Novi Sad
Validacija analitičkih metoda - 2005. Beograd
Eurohealth group - 2005. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2005. Novi Sad
Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2005. - 2012. SHI, Beograd
Pohađala treninge za trenera: Validacija metoda i interna kontrola kvaliteta - 2004 Eurohealth
Trening u hemijskoj metrologiji (Sledljivost, nesigurnost, validacija) (EC-JRC-IRMM) - 2007. Euroanalysis, Antwerpen
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi - 2007 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2019. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2009 - 2019. SHI, Beograd


NAPOMENA

Molimo da u prijavi navedete naziv (ili vrstu) laboratorije u kojoj radite.

Radni materijal i vežbe zasnovani su na primerima iz analitičke prakse hemijskih laboratorija ispitivanja, ali je koncept univerzalan i može se primeniti u svakoj laboratoriji za ispitivanje i/ili etaloniranje, koja je ili će biti akreditovana po standardu ISO/IEC 17025:2017.


CENA OBUKE

Kotizacija iznosi 35 000,00 RSD (+20 % PDV) i uključuje:

 • jednodnevnu obuku
 • štampane materijale (testove,vežbe, zadatke...)
 • sertifikat
 • ručak i osveženje tokom dve pauze

Zbog kvaliteta interaktivne obuke broj učesnika je ograničen, prednost imaju učesnici koji se budu ranije prijavili. Molimo da u prijavi navedete naziv (ili vrstu) laboratorije u kojoj radite. Broj učesnika ograničen na 30.


 PRIJAVA 


Za sva dodatna obaveštenja, molimo obratite se na:
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
tel: 011 3240 018, 063 701 4393, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Vesti : : News