email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Aktuelni Seminar

Ocena korisnika:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Seminar - obuka

Implementacija tehničkih zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u laboratorijskoj praksi sa kursom za interne proverivače
29. mart 2017. godine

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Karnegijeva 4; Svečana sala III sprat
Rok za prijavu: 22. mart 2017.


 OnLine PRIJAVA


Zašto je seminar važan?

SRPS ISO/IEC 17025:2006 predstavlja osnovu za uspostavljanje kompetentnosti u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje. Da bi obezbedila i demonstrirala pouzdanost svojih rezultata laboratorija mora ispuniti sve zahteve standarda primenom niza procedura, uputstava i vođenjem zapisa.

Ovaj trening je zamišljen kao prezentacija dokumenata sistema kvaliteta neophodnih za osvedočenje procesa laboratorijskog ispitivanja. Kontrola istog će biti podržana kursom za interne proverivače.

Šta seminar obuhvata?
Seminar obuhvata obuku zaposlenih u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje za imlementaciju, inernu proveru i održavanje standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Teme

 1. Pregled Seminara
 2. Zahtevi za menadžment laboratorije
 3. Tehnički zahtevi standarda (tačake 5.2 - 5.10) kroz prezentaciju procedura, uputstava i pratećih zapisa, a u skladu sa pojedinačnim tehničkim zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006
 4. Kurs za internu proveru
 5. Test za interne proverivače

Radni materijal i vežbe zasnovani su na originalnim primerima iz analitičke prakse laboratorija, koncept je univerzalan i može se primeniti u svakoj laboratoriji za ispitivanje i/ili etaloniranje, koja je ili će biti akreditovana po standardu SRPS ISO/IEC 17025


KO SPROVODI OBUKU?

Instruktažu na srpskom jeziku vodiće obučeni instruktori u okviru projekta Evropske unije koji sprovodi Evropska agencija za rekonstrukciju u okviru Eurohealth Group, kao podršku unapređenja laboratorijiskih usluga u Srbiji, Nenad Kostić spec. san. hemije i Marija Rakićević, dipl.hem. za istraživanje i razvoj.

Nenad Kostić, spec. san. hemije, ZZJZ Kruševac, pom. dir. za kvalitet,
odgovoran za implementaciju ISO 9001, ISO/IEC 17025 & OHSAS 18001

Osnov za davanje izjave o validaciji kalibracionih metoda hemijskih analiza kao zahtev QMS-a u laboratorijama -  2003. JUQS, Petrovac na moru
Seminar: Validacija analitičkih metoda i nesigurnost merenja; Tema: Linearna kalibracija, ocenjivanje analitičkih metoda - 2004. Green Quality, Kragujevac
Validacija hemijskih metoda, kao zahtev standarda JUS ISO/IEC 17025  - 2004. FF Beograd
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi - 2007 – 2009. SHI, Beograd
Laboratorijski Informacioni Menadžment Sistem za ISO 17025 & ISO 15189 - 2007. Leichester, Engleska
Ostvarivanje sledivosti rezultata hemijskih ispitivanja putem referentnih materijala i merna nesigurnost - 2007. AQS, Kruševac
Primena laboratorijskog informacionog menadžment sistema (LIMS) u akreditovanoj laboratoriji -  2007. FF Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama  - 2008 – 2016. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti 2008 – 2016. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2011 – 2016. SHI, Beograd

Marija Rakićević, dipl. chem za istraživanje i razvoj ZZJZ Čačak, Inžinjer kontrole kvaliteta
implementaciju QC/QA programa, validaciju i razvoj metoda, procenu merne nesigurnosti i ocenu rezultata međulaboratorijskog ispitivanja

Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2004. Beograd
Eurohealth group - 2004. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2004. Novi Sad
Validacija analitičkih metoda - 2005. Beograd
Eurohealth group - 2005. Niš
Trening za osoblje zavoda za javno zdravlje - 2005. Novi Sad
Interna kontrola kvaliteta u laboratoriji - 2005. - 2012. SHI, Beograd
Pohađala treninge za trenera: Validacija metoda i interna kontrola kvaliteta - 2004 Eurohealth
Trening u hemijskoj metrologiji (Sledljivost, nesigurnost, validacija) (EC-JRC-IRMM) - 2007. Euroanalysis, Antwerpen
Seminar: Validacija metoda u laboratorijskoj praksi - 2007 - 2016. SHI, Beograd
Seminar: Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama - 2008 - 2016. SHI, Beograd
Seminar: Procena merne nesigurnosti - 2008 - 2016. SHI, Beograd
Seminar: Međulaboratorijska ispitivanja, organizacija i obrada rezultata - 2009 - 2016. SHI, Beograd


CENA OBUKE

Kotizacija iznosi 200,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti (+20 % PDV) i uključuje:

  • jednodnevnu obuku·
  • skriptu predavanja·
  • ostale štampane materijale (vežbe, itd.)·
  • sertifikat za obuku·
  • test za interne proverivače·
  • sertifikat za interne proverivače·
  • ručak i osveženje tokom pauza

Kako je zbog kvaliteta obuke broj učesnika ograničen na 28, prednost imaju učesnici koji se budu ranije prijavili. Molimo da u prijavi navedete naziv (ili vrstu) laboratorije u kojoj radite.


OnLine PRIJAVA


Za sva dodatna obaveštenja, molimo obratite se na:
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd, 
tel: 011 3240 018, 063 701 4393, 063 701 4383, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.