email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Pristupnica : : Membership Form

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Vesti : : News

 • Seminar - Obuka

  Transfer na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 u laboratorijskoj praksi “Male promene-veliki posao”

  27. i 28. novembar 2018. 
  Prijava (do 22. novembra 2018)

  detaljnije.....

   
 •  HemInd 2018 no5 Cover

  Vol .72, No. 5 je publikovan
  Vol. 72, No. 5 was published

   
 • Cover

  Vol. 24, No 3 was published

   
 • PT Sampling SHI 2018

  Peti krug

  Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja otpadne vode u svrhu hemijskih ispitivanja

  Gornji Milanovac, 20. septembar 2018

     PRIJAVA   Detaljnije.....

   
 • Novi Impakt Faktori

  Hemijska industrija 
  IF 2017 - 0.591
  (5 year IF 0.608

  Engineering, Chemical
  114/137 (5 year 116/137) 

  CI&CEQ
  IF 2017 - 0.944 
  (5 year IF 1.020)
  Chemistry, Applied 54/71
  (5 year 53/71) 
  Eng, Chem. 101/137
  (5 year 96/137)