email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Izdavaštvo : : Publishing

Ocena korisnika:  4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna
 

Izdavaštvo

Hemijska industrija
Zvanični, Open Access časopis Saveza hemijskih inženjera Srbije. Počeo da izlazi 1947. godine kao deo Industrijskog biltena, do 1970. godine kao deo časopisa Tehnika, a od 1970. kao samostalni časopis. 
Časopis izlazi dvomesečno i objavlјuje radove iz oblasti hemijskog inženjerstva, hemijskih tehnologija i hemije i drugih srodnih i multidisciplinarnih oblasti, autora iz zemlјe i inostranstva. Pored naučnih, stručnih i preglednih radova, časopis povremeno objavlјuje i vesti iz privrede, prikaze knjiga, naučnih manifestacija i raznovrsne članke od interesa za nauku, struku i obrazovanje.  U prvoj svesci svakog volumena objavlјuje spisak odbranjenih magistarskih i doktorskih teza u prethodnoj kalendarskoj godini na svim tehnološkim fakultetima u zemlјi.
Informacije o časopisu
Sadržaj
Uputstva autorima
Sponzori i finansijeri časopisa


Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (CI&CEQ) - na engleskom
Open Access časopis koji publikuje originalne naučne radove, pregledne članke, note i ostale komentare. Za detaljnije informacije posetite stranicu časopisa: http://www.ache.org.rs/CICEQ/


Chemical Industry Series
Periodičnea publikacija Saveza posvećena jednoj temi. Do sada su izašla dva broja:
Vodonična energija u trećem milenijumu
Osiromašeni uranijum


Plastika i guma
Izlazio kao saplement Hemijske industrije do 2014. godine. Od tada se radovi iz oblasti publikuju u redovnoj svesci broj 6 istog časopisa


Prehrambena industrija
Čsopis objavljivan u saradnji sa Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu. Prestao da izlazi 2014. godine, a radovi iz oblasti se od tada publikuju u časopisu Acta Periodica Technologica, koji izdaje Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Vesti : : News

Hem. Ind.

Poslednji broj : : Last Issue

Vol 72, No 3 (2018)

New Article in Press
Novi rad U štampi

An investigation into the effects of excipients on quality characteristics of a dry herbal extract containing capsule
Branka Grujić, Zdenka Vuković, Jelena Veljković-Giga, Svetlana Ibrić, Dragana Dekanski

CI&CEQ

Vol. 24, No 1 was published