email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

PT Sampling 17

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

PT Sampling SHI 17 - 2024

Međulaboratorijsko poređenje merenja protoka i uzorkovanja otpadne vode u svrhu hemijskih ispitivanja

- uzorkovanje vode sa hemijskim ispitivanjima -

Gornji Milanovac, 28. maj 2024

Preuzmite kompletan Program Ispitivanja osposobljenosti


PRIJAVA

Planiran period međulaboratorijskog uporednog merenja: 28. maj 2024.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koji mogu uticati na kvalitet sprovođenja šeme ispitivanja osposobljenosti, obezbediće se rezervni termin, a sve zainteresovane strane biti blagovremeno informisane.


Provajder PT šeme: 
Savez hemijskih inženjera, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd

tel./fax: + 381 11 3240 018 E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Koordinator PT šeme: 
Nenad Kostić, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički ekspert PT šeme
Marija Rakićević, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Podugovarač za ispitivanja pogodnosti test materijala: 
ZJZ Čačak, Kralja Petra br.8, 32000 Čačak
Akreditovana laboratorija SRPS ISO/IEC 17025 (Akreditacioni broj 01-118 ATS)

 

Domaćini: JKP Gornji Milanovac


Oblast merenja

Voda / otpadna voda

Ispitivanja: Uzorkovanje i hemijska ispitivanja vode

Mesto za uzorkovanje je odabrano da suštinski simulira stvarna uzorkovanja na terenu u cilju hemijskih ispitivanja.

Rezultati laboratorija, u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom uporednom merenju1, biće vrednovani u odnosu na dodeljenu (nominalnu) vrednost koja se uspostavlja iz vrednosti dobijenih od učesnika konsenzusom.

Rezultati se vrednuju numerički, iz Z skora, prilikom čega se mogu uzeti u obzir i merne nesigurnost dodeljene vrednost..

1Uporedno merenje uključuje:

 • uzorkovanje otpadne vode,
 • transport uzorka do svoje laboratorije i
 • ispitivanje

Merno mesto

Test materijal je otpadna voda iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda "Mlakovac". Nalazi se uz magistralni put Berograd - Čačak, na levoj obali reke Despotovice.

 

Položaj (geografska širina i dužina)

KOLEKTOR GORNJI MILANOVAC PRE TRETMANA

43o 59' 46,9'' N
20o 25' 45,9'' E

KOLEKTOR GORNJI MILANOVAC POSLE TRETMANA

43o 59' 43,5'' N
20o 25' 39,0'' E

Obim PT šeme

Test materijal se uzorkuje na dva merna mesta:

MM 1. UZORAK I - Otpadna voda na ulazu u postrojenje za prečišćavanje Mlakovac

MM 2. UZORAK II - Otpadna voda posle prečišćavanja, pre uliva u Reku Despotovicu

 

Tabela 1. Parametri ispitivanja na terenu i laboratoriji:

MM1

Svojstvo koje se ispituje

Merenja

Potreban pribor

I (A)

 • Temperatura vazduha, (°C)
 • Temperatura vode, (°C)

Direktna na samom
mernom mestu

Termometar

I (B)

 • BPK(mg / L)
 • HPK (mg / L),
 • Suspendovane materije  (mg / L)
 • Ukupni fosfor (mg P / L)
 • Ukupni azot (mg N / L)

U sopstvenim laboratorijama

 • Ambalaža za uzorkovanje
 • Reagensi za konzervisanje
 • Transportni frižider

 

MM2

Svojstvo koje se ispituje

Merenja

Potreban pribor

II (A)

 • Protok vode (m3 / s)
 • Temperatura vode (°C)

Direktno na samom mernom mestu

 • Merač protoka
 • Termometar

II (B)

 • BPK(mg / L)
 • HPK (mg / L),
 • Suspendovane materije (mg / L)
 • Ukupni fosfor (mg P / L)
 • Ukupni azot (mg N / L)

U sopstvenim laboratorijama

 • Ambalaža za uzorkovanje
 • Reagensi za konzervisanje
 • Transportni frižider

 

MM(2/1)

Svojstvo koje se ispituje

Merenje

III (B)

Efekat prečišćevanja - za parametre:

 • BPK5 (mg / L)
 • HPK (mg / L),
 • Suspendovane materije (mg / L)
 • Ukupni fosfor (mg P / L)
 • Ukupni azot (mg N / L)

Računska metoda (%)

Napomena: Za MERENJE PROTOKA prečišćene otpadne vode, laboratorijama će biti obezbeđeni svi podaci potrebni za izražavanje rezultata.

Izbor metode

Šema ispitivanja osposobljenosti je procena sa vrednovanjem laboratorije, uključujući i njeno osoblje, za izvođenjem standardne metode uzorkovanja (SRPS ISO 5667-10:2021) sa ispitivanjem, koju laboratorija koristi u svom rutinskom radu, koju je akreditovala ili ima nameru, a u poređenju sa rezultatima drugih laboratorija.

U cilju ispitivanja osposobljenosti procesa uzorkovanja i dobijanja kriterijuma za vrednovanje  (standardne devijacije merenja, σpt) obaveza laboratorija je da:

(I A i II A)  Parametri ispitivanja, sa oznakom I A i II A , izvode se na samom mernom mestu sa sopstvenom laboratorijskom opremom. Uzorak se uzorkuje na takav način da je moguće ispitivanje na samom mernom mestu. Laboratorije dostavljaju po jednu merenu vrednost za svako merno mesto, organizatoru odmah nakon izvršenog merenja, na samom mernom mestu.

(I B i II B)  Parametri ispitivanja, sa oznakom I B i II B, se uzorkuju kao trenutni uzorak, na samom mernom mestu u sopstvenoj ambalaži, transportuju do svoje laboratorije i ispituju rutinskim metodama.

Efikasnost prečišćavanja, % = 100 - (CMM2/CMM1)/100

(III B) Parametri ispitivanja, sa oznakom III B je računaska metoda, koja predstavlja EFEKAT PREČIŠČAVANJA i koji laboratorije izražavaju za svaki od ispitivanih parametara po relaciji:


Važni datumi

 • Prijava: do 17. maja 2024. godine
 • Uplata kotizacije: do 20. maja 2024. godine
 • Dostavljanje podataka o učesnicima: do 22. maja 2024. godine
 • Potvrda termina: 24. maj 2024. godine
 • Stručni sastana: 28. maj 2024. godine
 • Uzorkovanje: 22. maj 2024. godine
 • Dostavljanje rezultata: najkasnije do 11. juna 2024. godine
 • Završni izveštaj: početak jula 2024. godine

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 35.000 RSD + PDV i obuhvata:

 • Troškove organizacije
 • Predavanje na teme o postavci PT šeme i statističkom modelu,
 • Sertifikat za učesnike,
 • Osveženja za učesnike: kafa, sok, … tokom uvodnog sastanka; radni doručak.
 • Statističku obradu rezultata, vrednovanje rezultata i
 • Izradu i distribuciju i završnog Izveštaja i Uverenja o učešću.

Preuzmite kompletan Program Ispitivanja osposobljenosti

PRIJAVA 

Vesti : : News