email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

O Savezu : : About AChE

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

O savezu

Savez hemijskih inženjera Srbije je pravni naslednik Saveza hemičara i tehnologa Jugoslavije osnovanog kao društvena organizacija, čija je prevashodna delatnost bila u oblasti hemijskog inženjerstva, industrijske hemije i tehnoloških aspekata hemijskih procesa. Savez hemijskih inženjera Srbije je član i jedan od osnivača Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo.
Pravni prethodnik Saveza hemijskih inženjera Srbije, Savez hemičara i tehnologa Jugoslavije, osnovan je 1953. godine. Formiran je od republičkih strukovnih saveza hemičara i tehnologa Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine i nosio je naziv Savez hemičara-tehnologa FNRJ. Nešto kasnije Savezu se priklјučuju i republička društva iz Makedonije i Crne Gore.
Godine 1961. Savez hemičara-tehnologa FNRJ menja naziv u Savez hemičara i tehnologa Jugoslavije i pod tim nazivom radi sve do juna 2003. kada menja naziv u Savez hemijskih inženjera (SHI) a na sednici Skupštine juna 2009. godine usvaja se naziv Savez hemijskih inženjera Srbije.

Decembra 2011. godine osnovana je podružnica u Leskovcu.

Predsednik SHI: Prof. Dr Dejan Skala
Predsednik Upravnog odbora SHI: Prof. Dr Srđan Pejanović
Generalni sekretar SHI: Tatijana Duduković
 

Dosadašnji predsednici Saveza:

Jovan Dugošević 1953-1959

Friderik Gerl 1959-1965

Dragomir Nešić 1965-1972

Franko Cetinić 1972-1979

Boris Ladinski 1979-1981

Mustafa Bacaj 1981-1982

Borislav Tomić 1982-1983

Stjepan Lisjak 1983-1984

Stane Pejovnik 1984-1985

Stjepan Levata 1985-1988

Mustafa Omanović 1988-1991

Ljubomir Sekulić,v.d. 1991-1994

Milan Mitrović 1994-2009

Želјko Grbavčić 2009-2015

Association of Chemical Engineers of Serbia
is Member Society and one of the founders off
European Federation of Chemical Engineers
logo efce Savez hemijskih inženjera Srbije 
je član i jedan od osnivača
Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo

Vesti : : News

Hem. Ind.
New Articles In Press
Novi članci U štampi

Direct ultrasound-assisted extraction and characterization of phenolic compounds from fresh houseleek (Sempervivum marmoreum L.) leaves
Ivana T, Karabegović, Saša S. Stojičević, Dragan T. Veličković, Nada Č. Nikolić, Miodrag L. Lazic

Spider silk as a template for obtaining magnesium oxide and magnesium hydroxide fibers
Svetlana Vito Dmitrović, Marija Prekajski, Bojan Jokić, Goran Branković, Aleksandra Zarubica, Vladimir Žikić, Branko Matović
 

Hem. Ind.

Publikovan je Vol 71 No 5
Vol. 71, No 5 was published


Seminar - Obuka

Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja QC/QA
5. decembar 2017. 
Prijava (do 28. novembra 2017.)

detaljnije.....


CI&CEQ
Vol. 23, No 3 was published