email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

O Savezu : : About AChE

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

O savezu

Savez hemijskih inženjera Srbije je pravni naslednik Saveza hemičara i tehnologa Jugoslavije osnovanog kao društvena organizacija, čija je prevashodna delatnost bila u oblasti hemijskog inženjerstva, industrijske hemije i tehnoloških aspekata hemijskih procesa. Savez hemijskih inženjera Srbije je član i jedan od osnivača Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo.
Pravni prethodnik Saveza hemijskih inženjera Srbije, Savez hemičara i tehnologa Jugoslavije, osnovan je 1953. godine. Formiran je od republičkih strukovnih saveza hemičara i tehnologa Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine i nosio je naziv Savez hemičara-tehnologa FNRJ. Nešto kasnije Savezu se priklјučuju i republička društva iz Makedonije i Crne Gore.
Godine 1961. Savez hemičara-tehnologa FNRJ menja naziv u Savez hemičara i tehnologa Jugoslavije i pod tim nazivom radi sve do juna 2003. kada menja naziv u Savez hemijskih inženjera (SHI) a na sednici Skupštine juna 2009. godine usvaja se naziv Savez hemijskih inženjera Srbije.

Decembra 2011. godine osnovana je podružnica u Leskovcu.

Predsednik SHI: Prof. Dr Dejan Skala
Predsednik Upravnog odbora SHI: Prof. Dr Srđan Pejanović
Generalni sekretar SHI: Tatijana Duduković
 

Dosadašnji predsednici Saveza:

Jovan Dugošević 1953-1959

Friderik Gerl 1959-1965

Dragomir Nešić 1965-1972

Franko Cetinić 1972-1979

Boris Ladinski 1979-1981

Mustafa Bacaj 1981-1982

Borislav Tomić 1982-1983

Stjepan Lisjak 1983-1984

Stane Pejovnik 1984-1985

Stjepan Levata 1985-1988

Mustafa Omanović 1988-1991

Ljubomir Sekulić,v.d. 1991-1994

Milan Mitrović 1994-2009

Želјko Grbavčić 2009-2015

Association of Chemical Engineers of Serbia
is Member Society and one of the founders off
European Federation of Chemical Engineers
logo efce Savez hemijskih inženjera Srbije 
je član i jedan od osnivača
Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo

Vesti : : News

NOVI Dvodnevni seminar - Obuka
INTERNA KONTROLA I VERIFIKACIJA PERFORMANSI OPREME U SKLADU SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2006
2. i 3. oktobar 2017. - Prijava (do 27. septembra 2017)

detaljnije.....


Hemijska Industrija 
publikovan je Vol. 71, sveska 3
Vol. 71, No. 2 was published


CI&CEQ
Vol. 23, No 2 was published


PT Sampling SHI-2017
Niš, 22. mart 2017.

Fotografije       Detaljnije.....