email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Časopisi : : Journals

Ocena korisnika:  1 / 5

Zvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

 

HemInd HP

Poslednji broj / Last Issue Vol. 71, No. 5 
Radovi u štampi / Articles in Press (OnLine First)
 

IF 2015 - 0.437 (5 year IF 0.462)
Engineering, Chemical 118/135 (5 year 117/135) 

Journal Web site

CICEQ HP

Last issue: Vol 23 No. 3
Articles in Press (OnLine First)
IF 2015 - 0.617 (5 year IF 0.739)
Chemistry, Applied 60/71 (5 year 54/71)
Engineering, Chemical 105/135 (5 year 96/135)

 Journal WEB site

Vesti : : News

Hem. Ind.

New Article In Press
Novi članak U štampi

Tali Tavor Re'em

 

PT Sampling SHI 2018

treći krug

Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja prirodne vode za piće u svrhu hemijskih ispitivanja
Niš, 22. mart 2018.

   PRIJAVA   Detaljnije.....

Hem. Ind.

Publikovan je Vol 72 No 1
Vol. 72, No 1 was published


CI&CEQ

Vol. 23, No 4 was published