email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

PTNoiseKS-8 / 2023

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Šema ispitivanja osposobljenosti PTNoiseKS-8 / 2023

8. krug

Određivanje nivoa buke

Kruševac, 21. april 2023.

 

 

Preuzmite celokupan Program Šeme


Oblast ispitivanja:  Životna sredina

Vrsta ispitivanja:    Određivanje nivoa buke

Mesto merenja:     Kruševac (tri lokacije)

 

Nivo buke u životnoj sredini će biti meren na tri merna mesta sa kojima se mogu očekivati različiti nivoi buke

Oznaka

Merno mesto

Očekivani opseg

1

Slobodište (park bez saobraćaja)

(30-40) dB

2

Park amfiteatar (sa namenskim izvorom dominantnog zvuka)

> 60 dB

3

Bruski put (saobraćajnica)

(50-90) dB

 

Planirani period međulaboratorijskog uporednog merenja: 21. april 2023.

Napomena: U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koji mogu uticati na kvalitet sprovođenja šeme ispitivanja osposobljenosti, obezbediće se rezervni termin, o čemu će učesnici biti blagovremeno obavešteni.

Merna mesta su pažljivo odabrana, tako da održavaju realna merenja na terenu u cilju postizanja ciljeva šeme.
U cilju postizanja potrebnog nivoa zvuka, može biti uključen dodatni dominantan izvor zvuka.

Rezultati laboratorija, u završnom Izveštaju o međulaboratorijskom ispitivanju, biće vrednovani u odnosu na dodeljenu vrednost koja će se ustanoviti iz vrednosti dobijenih od učesnika konsenzusom. Rezultati će se vrednovati dvostruko:

Organizacija, sprovođenje i vrednovanje rezultata PT šeme PTNoiseKS izvodi se u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17043:2020.

Koordinator šeme: Nenad Kostić

Uputstvo za učesnike

 1. Merenja se moraju izvesti po metodi SRPS ISO 1996-2:2019, (ISO 1996-2:2017), na isti način kao i pri redovnim merenjima koja izvodi Vaša laboratorija.
  Zato je neophodno sa sobom poneti:
  - svu neophodnu opremu za merenje nivoa buke,

  - fotokopiju I strane Uverenja o etaloniranju opreme.

 2. Organizator šeme će obezbediti iste uslove merenja, za sve učesnike, odnosno identičan položaja instrumenta u odnosu na izvor zvuka, kao i validne podatke o meteorološkim uslovima.

 3. Šema ispitivanja osposobljenosti PTNoiseKS je šema podeljenog opsega (Aneks A, ISO/IEC 17043). Laboratorije će meriti nivo buke istog izvora zvuka dva puta po 15 minuta, u kratkom vremenskom razmaku.

 4. Rezultati merenja se u izveštajnom obrascu upisuju na licu mestu, neposredno nakon merenja.
  Rezultati se beleže u decibelim (dB) sa tačnošću od jedne decimale.
  Rezultati merenja izražavaju se kao LAeq, uz podatke o minimalno izmerenoj (LAmin) i maksimalno izmerenoj (LAmax) vrednosti.
  Nakon merenja na terenu, a u definisanom roku, laboratorije treba da na pripremljenom izveštajnom obrascu elektronskom poštom (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) dostave provajderu šeme rezultate merenja, kao i vrednovanu mernu nesigurnost rezultata LAeq (za faktor pokrivenosti: k = 2), za sva tri merna mesta.
  Rok dostavljanje rezultata provajderu će biti definisan na uvodnom sastanku. Rezultati dostavljeni nakon definisanog roka neće biti uključeni u Završni izveštaj, ali koji će biti na raspolaganju svim laboratorijama koje su učestvovale u merenjima, bez obzira da li su dostavile rezultate ili ne.

 5. Provajder:
  Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd,
  tel./fax: + 381 11 3240 018
  E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Generalni sekretar SHI, Dr Ivana Drvenica,
  Kontakt osoba: Slavica Desnica, tel. 063 701 4393

 

Vesti : : News

 • Seminar - obuka

  Međuprovera, verifikacija performansi opreme i validacija softvera u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

  Petak 16. juni 2023. godine
  rok za prijavu 14. juni 2023.

  PRIJAVA   detaljnije.....

   
 • PT Sampling SHI 14 - 2023

  Međulaboratorijsko poređenje uzorkovanja površinskih voda
  u svrhu hemijskih ispitivanja

  Restoran Mala Kolubara na reci, Savski nasip 7a, Novi Beograd
  15. juni 2023. 

     PRIJAVA  Detaljnije...

   
   
 • Vol .77, No. 1 je publikovan
  Vol. 77, No. 1 was published

  New IF 2021 - 0.627

  New Articles In Press 

  Improvement of energy properties of lignocellulosic waste by thermochemical conversion into biochar

  Zorica Lopičić, Anja Antanasković, Tatjana Šoštarić, Vladimir Adamović, Marina Orlić, Jelena Milojković, Milan Milivojević

  Transfer of liquid and water vapour through knitted materials

  Antonija Petrov, Goran Čubrić, Ivana Salopek Čubrić
   
   
 • Vol. 29, No 3 was published

   

 • 10th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Development i

  6th World Conference on ADMET and DMPK
  Beograd, 4-6. septembar 2023. 


  6th European Summer School on Drug Development 
  Beograd, 2. i 3. septembar 2023

  U organizaciji International Association of Physical Chemists – IAPC i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Za mogućnosti povoljnije kotrizacije kontaktirati: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

  Detaljnije informacije i program

   
   
 • Pogedajte Plan treninga i PT šema
  Saveza hemijskih inženjera za 2023.

   
 •  

  Serija od 8 Vebinara
  Vebinari su besplatni uz obaveznu registraciju

  Detaljnije...