email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Seminar mart 2020

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Seminar - obuka

UPOTREBA I EVALUACIJA PODATAKA PT ŠEMA, INTERLABORATORIJSKIH, INTRALABORATORIJSKIH POREĐENJA I SKRIVENOG (BLIND) UZORKA U SVRHE OBEZBEĐENJA VALIDNOSTI REZULTATA ANALITIČKE LABORATORIJE

планиран за 31. mart 2020. godine 

Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 9, III sprat

Je zbog vanrednog stanja otkazan


 

ZAŠTO JE SEMINAR VAŽAN?

Ključni procesni zahtev revidirananog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 je obezbeđenje validnosti rezultata. Tačka standarda 7.7 je u zahtevima praktično organizovana u dve jasno razdvojene celine, u domen interne i eksterne kontrole kvaliteta. Identifikovane novine u ovom procesnom zahtevu, tačke 7.7, povezene i sa QMS zahtevima za poboljšanje iz tačke 8.6 su:

 1. učešće laboratorija kako u šemama provere stručnosti tako i u interlaboratorijskim komparacijama, koje su prepoznate kao opcija eksterne kontrole kvaliteta
 2. mere interne kontrole kvaliteta su dopunjene za aspekt intralaboratorijskih poređenja i blind (skrivenog) uzorka
 3. razmišljanje zasnovano na riziku mora biti implementirano i u obezbeđenju validnosti rezultata, kao procesnom zahtevu standarda, u svrhe identifikovanja prilike za poboljšanje

Učestvovanjem u šemama ispitivanja osposobljenosti (PT šemama) laboratorije preko uporednih, međulaboratorijskih ispitivanja imaju uvid, na objektivan i nezavisan način, u kvalitet svojih izlaznih rezultata i zato su PT šeme visoko dijagnostički alat u oceni laboratorijskog sistema kvaliteta.

Iz rezultata PT šema se može dobiti mnogo više od jednostavne ocene da li su rezultati zadovoljavajući ili ne, tako da je momenat izbora PT šema posebno bitan sa aspekta zahteva standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017, za eksterno nabavljene usluge.

Ovaj kurs se fokusira na zahteve i smernice za evaluaciju PT performansi i korektivne akcije koje se zahtevaju u slučaju nezadovoljavajućih rezultata. Kurs takođe pokriva i statističke metode koje se uobičajeno koriste u PT šemama u skladu sa standardom ISO 13528, a što će pomoći u tumačenju PT podataka. Kurs uvodi pojmove novih aspekata interne kontrole, u prvom redu intralaboratorijskih poređenja i testiranja blind (skrivenog) uzorka.

Statistički koncept, razrađen za svrhe PT šema, se primenjuje i kod evaluacije rezultata interlaboratorijskih, intralaboratorijskih poređenja i testiranja blind (skrivenog) uzorka.

„Razmišljanje zasnovano na riziku“ zahteva da akreditovana laboratorija planira i sprovodi akcije za identifikovanje i rešavanje potencijalnih rizika i prilika povezanih sa laboratorijskim aktivnostima, pre svega u ključnom procesnom zahtevu, obezbeđenja validnosti rezultata ispitivanja.


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

1) Seminar je dizajniran za osoblje laboratorija koje učestvuje u eksternom i internom obezbeđenju validnosti rezulata i/ili je odgovorno za tumačenje i preispitivanje rezultata, prema tački 7.7 SRPS ISO/IEC 17025.

2) Zaposlenima u ispitnim laboratorijama kako bi razumeli zahteve koji se postavljaju PT provajderu radi što boljeg izbora PT šema, obradi rezultata ispitivanja u intralaboratorisjkim poređenjima i testiranja blind (skrivenog) uzorka.


Teme 

 1. Pregled seminara
 2. Uvodna razmatranja zahteva standarda za obezbeđenje validnosti, uključujući rizike
 3. Zahtevi za izbor eksterno nabavljenih usluga, PT šeme i MLI
 4. Zahtevi za intralaboratijsko poređenje i testiranje blind uzorka
 5. Vrednovanje rezultata PT šema, MLI, intralaboratorijskih poređenje i blind (skrivenog) uzorka
 6. Kriterijumi za evaluaciju podataka
 7. Korektivne akcije, kod nezadovoljavajućih rezultata PT šema, MLI, intralaboratorijskih poređenja i blind (skrivenog) uzorka
 8. Literatura

Vežbe 

Vežba 1. Rizici po obezbeđenje validnosti rezultata

Vežba 2. Izbor PT šeme (bodovanje zahteva za eksterno nabavljenu uslugu)

Vežba 3. Intralaboratorijsko poređenje

Vežba 4. Blind (skriveni) uzorak

Vežba 5. Izveštaj o korektivnim merama PT šeme/MLI sa nezadovoljavajućim z-score

Cilj seminara

Kurs će Vam pomoći :

 • tumačite, vrednujete i evaluirate rezultate PT šema, MLI, intralaboratorijskog poređenja i testiranja blind (skrivenog) uzorka
 • razumete statističke pristupe
 • dobijete povratne informacije od PT šema, MLI, intralaboratorijskih poređenja i testiranja blind (skrivenog) uzorka na ustanovljene performanse izvođenja metoda u laboratoriji i sprovedete korektivne akcije kada rezultati to iniciraju
 • Rezultate eksterne kontrole kvaliteta koristite za potvrdu pouzdanosti podataka IQC, validacije metoda i vrednovane merne nesigurnosti, ili kao alarm za korektivne akcije po svim aspektima.
 • Prepoznate rizike u obezbeđenju validnosti rezultata kao prilike za poboljšanja

Kurs je koncipiran tako da ne zahteva prethodno poznavanje ove statističke oblasti, pa je namenjen i učesnicima bez prethodnog iskustva.


Vesti : : News