email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

Plan treninga i PT šema u 2022.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

 

PLAN TRENINGA SAVEZ HEMIJSKIH INŽENJERA U 2022. GODINI

TEMA

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1.

Obezbeđenje validnosti  rezultata ispitivanja, interna i eksterna kontrola kvaliteta, QC/QA, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

x

2.

Upotreba i evaluacija podataka  PT  šema,interlaboratorijskih, intralaboratorijskih poređenja i  skrivenog (blind) uzorka u svrhe obezbeđenja validnosti rezultata analitičke laboratorije, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

x

3.

Metrološka sledljivost i  ciljna merna nesigurnost, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017

x

4. 

Izjava o usaglašenosti primenom pravila odlučivanja i koncepta merne nesigurnosti u skladu sa zahtevima SRPS ISO 17025:2017. Tumačenje i primena u laboratorijskoj praksi prema odredbama ILAC G8/2019, Euralab TR /2017 i ISO Guide 98-4

x

5. 

Interne provere u kontekstu laboratorije - Kurs za interne proveravače, zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

x

6.

Kompetentnost osoblja u laboratoriji, zahtevi standarda SRPS ISO /IEC 17025:2017 Obuke i praćenje kompetentnosti

x

7.

Validacija softwera,  interna kontrola i verifikacija performansi opreme i međuprovera, zahtevi standarda ISO/IEC 17025:2017

x

8.

Validacija procesa uzorkovanja i doprinos uzorkovanja  u vrednovanoj mernoj nesigurnosti metode, zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

 

         

 

 

 

 

x

9.

Revalidacija analitičkih metoda ispitivanja (viši statistički kurs evaluacije karakteristika izvođenja metoda)  -zahtevi novog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

 

         

 

 

 

 

x

 

PLAN PT ŠEMA UZORKOVANJA VODE I ZEMLJIŠTA /MERENJE BUKE - SHI PT U 2022. GODINI

PT ŠEMA

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1. PT Sampling SHI 11 UZORKOVANJE VODE ZA PIĆE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PT Sampling SH I12 UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PT Sampling SHI 13 UZORKOVANJE BAZENSKE VODE

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4. PT Noise SHI 14 MERENJE BUKE

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Vesti : : News

 • Computer Aided Process Engineering (CAPE)

  The Computer Aided Process Engineering (CAPE), radna grupa European Federation of Chemical Engineering (EFCE) Oobjavila je četiri otvorene pozicije za postdoktorske studije u Liježu, Salamanki i  Lionu (mesto Solaize, 15 km od Liona)

  Detaljnije informacije se nalaze na ovoj stranici: https://www.wp-cape.eu/index.php/available-positions/

   
   
 • VEBINAR

  Priča o pivu 

  Predavač: Prof. dr Jelena Pejin
  Tehnolški fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

  5. juli 2022, 11.00
  Zoom meeting: https://zoom.us/j/99806079176

  detaljnije...

   
   
 • Vol. 28, No 3 was published

   
 • Vol .76, No. 2 je publikovan
  Vol. 76, No. 2 was published

  New IF 2020 - 0.627

  New Article In Press

  There are currently no
  Articles In PressCurrently there is noad u štampi

   
 •  

  2nd International Conference on Advanced Production and Processing (ICAPP)

  October 20 to 22, 2022, Novi Sad, Serbia

  Detaljnije...

   
   
 • Pozivamo vas da uzmete učešće u trećoj po redu u seriji online predavanja

  8th Spotlight Talks on Chemical Engineering
  u organizaciji radnih grupa EFCE (CAPE, Crystallization, Drying, Education, High Pressure Technologies, Mixing, Multiphase Fluid Flow, Membrane Engineering)

  19. do 29. april 2022. godine

  Učešće jee besplatno, ali je obavezna registracija. Sve detaljnije informacije o programu možete naći OVDE
  (https://efce.info/Spotlight_Talks.html)

   
 •  

  Međunarodna konferencija
  Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2022
  22. 8. 2022. do 26. 8. 2022.
  Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

  Detaljnije....