email iconSavez hemijskih inženjera Srbije : : Association of the Chemical Engineers of Serbia             WEB mail 

PT Aerosediment SHI

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

PT Aerosediment SHI - 2022

Međulaboratorijsko poređenje rezultata fizičko-hemijskih ispitivanja aerosedimenata

SHI Srbije, Kneza Miloša 9/I, Beograd, 26. oktobar 2022.


Preuzmite celokupan Program MEĐULABORATORIJSKOG POREĐENJAi


Provajder PT šeme
Savez hemijskih inženjera Srbije, Kneza Miloša 9/I, 11000 Beograd
tel./fax: + 381 11 3240 018, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Generalni sekretar: Dr Ivana Drvenica
Kontakt osoba: Slavica Desnica, tel. 063 701 4393

Koordinator PT šeme
Nenad Kostić, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički ekspert PT šeme
Marija Rakićević, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podugovarač za ispitivanja adekvatnosti uzorka, homogenosti i stabilnosti
Zavod za javno zdravlje Čačak, Akreditovana laboratorija SRPS ISO/IEC 17025


Obim PT šeme

Parametar Broj decimala
pH 2
Elektroprovodljivost, μS / cm 1
Ukupne rastvorne materije (mg/m2) / 24 h 2
Sulfati, (mg SO4 / m2) / 24 h 2
Nitrati (mg NO3-N/m2) / 24 h  2
Nitriti (mg NO2-N / m2) / 24 h 3
Kalcijum (mg / m2) /24 h  2
Magnezijum (mg / m2) / 24 h 2
Arsen (μg / m2) / 24 h 2
Olovo (μg / m2) / 24 h 2
Kadmijum (μg / m2) / 24 h 2
Nikl (μg / m2) / 24 h 2
Cink (μg / m2) / 24 h 2

*Rezultati se izražavaju u odnosu na: prečnik levka: 14 cm; broj dana: 30; F = 2,166


Uputstva za učesnike

Laboratorije koje su prihvatile učešće pod definisanim uslovima, dobijaju uz test materijal i obrazac za izveštavanje u kome su specificirani najmanje:


a) Rok za dostavljanje rezultata
Rezultati dobijeni nakon naznačenog roka ne mogu biti uključeni u izveštaj. Ipak, Završni izveštaj je na raspolaganju svim laboratorijama koje su dobile test-materijal, bez obzira da li su njihovi rezultati bili podneti ili ne.


b) Parametri koje treba ispitati
Laboratorije same vrši izbor iz specificiranih parametara. Laboratorija može izostaviti neke od parametara ispitivanja koja nisu predmet njenog interesovanja.


c) Jedinice mere i broj značajnih cifara
Preporučuje se da se rezultati detaljno provere pre nego što prijave. Laboratorija na primljenom obrascu dostavlja samo finalno izračunatu vrednost. Tehnički ekspert je na raspolaganju učesnicima svo vreme trajanja šeme po ovim pitanjima. Kada su rezultati u roku jednom prijavljeni, ne mogu biti izmenjeni.


 

Vesti : : News

 • Šema ispitivanja osposobljenosti PTNoiseKS-8 / 2023

  Određivanje nivoa buke

  Kruševac, 21. april 2023.

   

     PRIJAVA  Detaljnije...

   
 • NOVI Seminar - obuka

  Akreditacija metoda uzorkovanja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

  Utorak 25. april 2023. godine
  rok za prijavu 20. april 2023.

  PRIJAVA   detaljnije.....

   
 • Vol .76, No. 4 je publikovan
  Vol. 76, No. 4 was published

  New IF 2021 - 0.627

  New Article In Press 

   

   

   
   

 • 10th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Development i

  6th World Conference on ADMET and DMPK
  Beograd, 4-6. septembar 2023. 


  6th European Summer School on Drug Development 
  Beograd, 2. i 3. septembar 2023

  U organizaciji International Association of Physical Chemists – IAPC i Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Za mogućnosti povoljnije kotrizacije kontaktirati: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

  Detaljnije informacije i program

   
   
 • Vol. 29, No 2 was published

   
 • Pogedajte Plan treninga i PT šema
  Saveza hemijskih inženjera za 2023.

   
 •  

  Serija od 8 Vebinara
  Vebinari su besplatni uz obaveznu registraciju

  Detaljnije...