Skupovi : : Meetings

Štampa

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Skupovi

 • U junu 2001. godine održan je vrlo zapažen skup pod naslovom Osiromašeni uranijum - istine i zablude. Izdat je zbornik na CD-u.
 • U maju 2002. u saradnji sa Tehnološkim forumom NIS-RNP, Dr. M. P. Duduković, Washington University, St Louis, održao je dva predavanja:
 1. Experimental Validation of Computational Fluid Dynamics (CDF) Codes for Liquid-Solid Risers in Clean Alkylation Processes and
 2. Advances in Multiphase Reaction Engineering
 • U junu 2002. godine održan je seminar Neki aspekti razvoja prehrambene industrije i biotehnologijeIzdat je Zbornik sa saopštenim radovima.
 • U saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom, Poljoprivrednim fakultetom, Savez hemijskih inženjera i njegov kolektivni član Društvo za biohemijsko inženjerstvo organizovali su međunarodnu konferenciju pod nazivom Application of Immobilisation/Bioencapsulation in Medicine, Pharmacy, Food Techology and Biotechnology,  juni 2004., Beograd
  Paralelno sa konferencijom, prvi put u našoj zemlji održan je i sastanak grupe COST 840 koja se bavi sa raznih aspekata postojećim i budućim međunarodnim projektima i saradnjom, sopštenja su publikovana u svesci 6a, Vol. 58 Hemijske Industrije
 • Seminar-obuka Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama, održan 21. aprila 2005. godine u Beogradu.
 • I kongres hemijskog inženjerstva zemalja jugoistočne Evrope, Beograd 25. do 28. septembar 2005. Detalji na stranici: www.ache.org.rs/SEECCE1/
 • U saradnji sa Srpskim hemijskim društvom, Savez hemijskih inženjera bio je suorganizator Četvrte Evropske letnje škole za elektrohemijsko inženjerstvo - ESSEE 4, septembar 2006., Palić.
 • Profesor farmaceutike i biomedicinskog inženjerstva Ronald A. Siegel sa Univerziteta u Minesoti, SAD, održao je 2012. godine predavanje na temu: Biosensing and Drug Delivery Using Stimuli Sensitive Hydrogels and Microfabricated Structures
 • U saradnji sa Radnom grupom Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo za procese pod visokim pritiscima, u Beogradu je 2013. godine održan Šesti međunarodni simpozijum o tehnologiji procesa pod visokim pritiscima 

Meetings

 • In June, 2001. extremely well recognized Seminar on Depleted Uranium-Leads and Misleads. Proceedings on CD available.
 • In May, 2002. together with Tehnološki forum NIS-RNP, Association of Chemical Engineers of Serbia organized a Session of visiting lecturer Dr. M. P. Duduković, Washington University, St Louis, on:
  1. Experimental Validation of Computational Fluid Dynamics (CDF) Codes for Liquid-Solid Risers in Clean Alkylation Processes
  2. Advances in Multiphase Reaction Engineering, 
 • In June 2002. Seminar on “Some aspects of Food Industry and Biotechnology Development”. Proceedings available.
  • In june 2004, in cooperation with Faculty of Technology and Metallurgy  and Faculty of Agriculture, AChE of Serbia and Member Society of Biochemical Engineers had organized an International Conference on Application of Immobilization/ Bioencapsulation in Medicine, Pharmacy, Food Technology and Biotechnology. At the same time, for the first time in Serbia, the COST 840 meeting was held. Papers were published in issue www.ache.org.rs/SEECCE1/ of Hemijska Industrija
 • In April 2005, training course Implementation of Internal Quality Control in Laboratories had been organized
  In September 2006, AChE of Serbia co-organized with Serbian Chemical Society the Fourth European Summer School on Electrochemical Engineering - ESSEE4.
 • 1st South East European Congress of Chemical Engineering - SEECCE1, Belgrade, September 25-28, 2005. More information on www.ache.org.rs/SEECChE1/
 • In 2012, Professor of Farmaceuticals and Biomedical Engineering Ronald A. Siegel from University of Minnesota,  gave a Seminar on Biosensing and Drug Delivery Using Stimuli Sensitive Hydrogels and Microfabricated Structures
 • In co-organization with EFCE WP on HPP, 6th International Symposium on High Pressure Processes Technology was held in 2013.